DUYURULAR

HABERLER
v

MÜZİK BÖLÜMÜ

İnsanın yaşamında bilim kadar sanat da gereklidir. Günümüzde yalnızca sanatta dünya lideri olmuş; ancak teknolojide ve endüstride geri kalmış bir ülke örnek gösterilemez. Müzik Bölümü, özgür ve özgün bir yaratım sürecinin iş disiplini ile birleştirilmesini, sanat eğitiminin temel yaklaşımı olarak kabul eder ve bunu uygulamalı ve kuramsal çalışmalarla besler.

2018-2019 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştır.

Amaçları:

  • Eğitim hayatına başladıktan sonra Müzik ilgili projeler ile üniversitemizin vizyonunu genişletmek,
  • Fakültemiz, bünyesinde kuracağı ve Manisa’da yaşayan vatandaşlarımızdan oluşacak Müzik Koroları ile yaşadığı şehrin kent kültürüne önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik